دومین کنفرانس بین المللی رنگ و پوشش خودرویی

دومین کنفرانس بین المللی رنگ و پوشش خودرویی

2nd International Conference on Automotive Paint and Coating

دومین کنفرانس بین المللی رنگ و پوشش خودرویی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۸۸ تا ۲۷ آبان ۱۳۸۸ توسط پژوهشگاه صنایع رنگ در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی رنگ و پوشش خودرویی