اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،جامعه سالم

اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،جامعه سالم

پوستر اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،جامعه سالم

اولین کنگره بین المللی کشاورزی سالم، تغذیه سالم،جامعه سالم در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۴ تا ۲ مرداد ۱۳۹۴ توسط سازمان تحقیقات - آموزش و ترویج کشاورزی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- کارگروه زراعت، اصلاح نباتات و به نژادی

- کارگروه صنایع غذایی

- کارگروه تروریسم غذایی

- کارگروه باغبانی

- کارگروه علوم دامی و دامپزشکی

- کارگروه آب،خاک،اقلیم

- کارگروه محیط زیست، منابع طبیعی و شیلات

- کارگروه گیاهان دارویی

- کارگروه بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی

- کارگروه کشت و صنعت

- کارگروه گیاه پزشکی

- کارگروه اقتصاد کشاورزی

- کارگروه رسانه و آموزش در ترویج تغذیه سالم

- کارگروه روانشناسی و جامعه شناسی تغذیه

- کارگروه استانداردها و قوانین

- کارگروه پزشکی وبهداشت تغذیه ای