چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون

چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون

Fourth International Congress on Transfusion Medicine

پوستر چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون

چهارمین کنگره بین المللی طب انتقال خون در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۷ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۷ توسط موسسه عالی آموزشی پژوهشی طب انتقال خون و مرکز تحقیقات سازمان انتقال خون ایران، انجمن علمی انتقال خون ایران در شهر تهران برگزار خواهد شد.این کنفرانس از طریق پایگاه سیویلیکا اطلاع رسانی میگردد و چنانچه تحت حمایت سیویلیکا قراربگیرد، پس از برگزاری، مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد. جهت ثبت درخواست حمایت علمی سیویلیکا از کنفرانس اینجا را کلیک کنید.


:محورهای کنگره

Donors and Donation

Blood Safety

Developments in Cellular Blood Components

Patient Blood  Management & Hemovigilance

Platelet Transfusion

Quality Management in Blood Transfusion

Contract fractionation for self-sufficiency in plasma derived medicines

Immunohematology & Blood Banking

Blood Transfusion in Disasters

Hematopoietic Stem Cell Donation & Transplantation