اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی

پوستر اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشکده فنی و حرفه ای الغدیر زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 


اهداف همایش: :

•    ترویج فرهنگ کارآفرینی 
•    بررسی نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در تربیت نیروهای ماهر و کارآفرین
•    شناسایی فرصت های سرمایه گذاری برای کارآفرینان
•    تاثیر اقتصادی دانش بنیان در ارتقاء کارآفرینی
•    شناسایی روش های حمایت از کسب و کارهای زودبازده
•    شناسایی روش های توانمندی جوانان در ایجاد کسب و کارهای نو
•    بررسی نقش کارآفرینان در توسعه اشتغال در جامعه
•    شناسایی عوامل فرهنگی موثر در شکل دهی کارآفرینی در جامعه

 

محورهای همایش:

محور فرهنگی :

•    نقش گروه های مرجع در شکل گیری کارآفرینی 
•    نسل نوین مصرف کنندگان در کارآفرینی
•    نقش کارآفرینی در ایجاد رفتار جدید در فرهنگ مصرفی جامعه
•    اصلاح الگوی مصرف و تقویت فرهنگ استفاده از محصولات داخلی
•    تاثیر فرهنگ در بهبود فضای کسب و کار و مولفه ها تاثیرگذار در نسل جدید
•    شناسایی مولفه های اقتصاد مقاومتی
•    نقش آموزش و پرورش در رشد خلاقیت و کشف استعدادهای کارآفرینی


محور اقتصادی :

•    اثر آزاد سازی نجاری در کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
•    نقش بازارهای سرمایه در رونق کارآفرینی
•    اثر سرمایه فکری در کارآفرینی با رویکرد اقتصاد مقاومتی
•    نقش بهبود فضای کسب و کار در برون رفت از بیکاری ایجاد اشتغال در اقتصاد مقاومتی
•    شناسایی قابلیت ها و تفاوتها و فرصتهای موجود در مناطق مختلف کشور در توسعه کسب و کار
•    اثر توسعه کشاورزی در ایجاد اشتغال در اقتصاد مقاومتی
•    تبیین دکترین شکل گیری اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف جامعه
•    نقش مالیات در تامین منابع مالی دولت و اصلاح قوانین مربوطه در بهبود فضای کسب و کار
•    نقش IT در توسعه اقتصادی


محور مدیریت :

•    نقش تجارت الکترونیک و بازاریابی اینترنتی در رونق کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار
•    نقش تحقیقات بازاریابی در توسعه کارآفرینی و کسب و کار
•    موانع موجود در توسعه بازاریابی و بهبود فضای کسب و کار
•    نقش برند سازی و مدیریت آن در رونق کارآفرینی
•    نقش مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی
•    کارآفرینی سازمان و روش های تقویت آن دراقتصادمقاومتی
•    اقتصادمقاومتی وروش های حمایت از کارآفرینان در جامعه
•    نقش مدیریت دانش و شرکتهای دانش بنیان در بهبود فضای کسب و کار
•    نقش مدیریت شهری در رونق کسب و کار
•    نقش دانشگاه فنی و حرفه ای در تحقق اهداف سند چشم انداز در بستر اقتصاد مقاومتیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی