چهارمین کنفرانس بین المللی پل

چهارمین کنفرانس بین المللی پل

4rd International Conference on Bridge

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی پل

چهارمین کنفرانس بین المللی پل در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۳ تا ۶ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.محورهای کنفرانس:

 -آیین نامه ها و استانداردها در مورد بارگذاری قائم و اثر زلزله بر پل ها
 - تحلیل و طراحی پل ها
 -بازرسی و نگهداری پل ها
 - طراحی بر اساس عملکرد در پل ها
 -  اجرا یا جایگزینی پل ها
 - ایمنی و هزینه های دوره بهره برداری در پل ها
 - روش های تعمیر و تقویت پل ها
 -  روش های پایش سلامت و نگهداری پل ها
 - مدیریت نگهداری پل ها
 - بیمه دوره بهره برداری و پدافند غیر عامل
 - شناختف کمیت و کیفیت عیوب و نحوه تقویت
 - ارزیابی و روش های بهسازی عرشه پل ها
 -دوام و توسعه پایدار
 - مصالح و تکنولوژی های سنتی (غیر معمول)
 -  نوآوری در مهندسی پل