اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها

پوستر اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها

اولین همایش ملی راهکارهای توسعه منطقه آزاد ماکو با محوریت سرمایه گذاری، فرصتها و چالشها در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۲ تا ۹ خرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو در شهر ماکو برگزار گردید.


محورهای همایش:

- فرصتهای سرمایه گذاری صنعتی در منطقه آزاد ماکو
- فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه تجارت و بازرگانی در منطقه آزاد ماکو
- فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری در منطقه آزاد ماکو
- منطقه آزاد ماکو و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی کشور
- نقش منطقه آزاد ماکو در انتقال تکنولوژی
- تأثیر تعامل و هم افزایی گمرک با منطقه آزاد ماکو در جهت توسعه اقتصادی
- نقش و جایگاه منطقه آزاد ماکو بر اشتغال زایی منطقه
- استفاده از ظرفیتها و تسهیلات مناطق آزاد در زمینه صادرات مجدد (RE-EXPORT ) و ترانزیت
- طراحی الگوهای نوین برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در منطقه آزاد ماکو
- فرصتهای سرمایه گذاری در زمینه زیرساختهاو امکانات زیر بنایی منطقه آزاد ماکو
- نقش منطقه آزاد ماکو بر تجارت خارجی کشور
- نقش و جایگاه آموزش عالی در توسعه منطقه
- مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات مناطق آزاد کشور با قوانین و مقررات کشورهای همسایه از جمله ترکیه، گرجستان و ...
- نقش و جایگاه منطقه آزاد ماکو بر تحولات فرهنگی و اجتماعی منطقه
- تاثیر قوانین و مقررات مناطق آزاد بر جذب سرمایه
- رابطه سازمان تجارت جهانی و منطقه آزاد
- نقش و تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعه منطقه آزاد ماکو