اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین

The first congress of applied technologies and methods in the earth sciences

اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات در شهر محلات برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش سراسری کاربرد فناوریها و روشهای نوین در علوم زمین