همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران

همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران

پوستر همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران

همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات و تحت حمایت سیویلیکا در شهر محلات برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران با تاکید بر رویدادها و آراءو نظرات رجال سیاسی در خصوص حمایت از اندیشه ها، تولید و کار ملی توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات در اسفند ۱۳۹۱ برگزار می گردد.


محورهای همایش:

- بررسی آراء و نظرات رجال سیاسی ایران در خصوص حمایت از اندیشه، تولید و کار ملی
- بررسی نقاط قوت و ضعف رویدادهای صورت گرفته در خصوص پیاده سازی اقتصاد مقاومتیمقالات پذیرش شده در همایش سراسری مروری بر تاریخ اقتصاد مقاومتی در ایران