اولین همایش منطقه ای عمران دانشگاه آزاد خمینی شهر

اولین همایش منطقه ای عمران دانشگاه آزاد خمینی شهر

اولین همایش منطقه ای عمران دانشگاه آزاد خمینی شهر در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۸ تا ۲ اسفند ۱۳۸۸ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر در شهر خمینی شهر برگزار گردید.


محورهای همایش
مهندسی سازه و مکانیک کاربردی
دینامیک سازه و مهندسی زلزله
آسیب پذیری و مقاوم‌ سازی لرزه‌ای سازه‌ها
مهندسی محیط زیست
مهندسی و مدیریت منابع آب
مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل،راه و ترافیک
مدیریت ساخت
فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان
مهندسی خاک، پی و ژئوتکنیک
فناوری اطلاعات در مهندسی عمران
معماری و شهرسازی