همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

National Conference on Health, Environment and Sustainable Development

همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار