همایش منطقه ای مدیریت سیلاب در مناطق خشک

همایش منطقه ای مدیریت سیلاب در مناطق خشک

پوستر همایش منطقه ای مدیریت سیلاب در مناطق خشک

همایش منطقه ای مدیریت سیلاب در مناطق خشک در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردستان در شهر اردستان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- مدیریت نوین در در مدیریت سیلاب
- تغیر اقلیم و مدیریت و کنترل سیلاب
- تجارب بین المللی در زمینه مدیریت سیلاب
- برنامه ریزی و مدیریت جامع حوزه های آبخیز و توسعه پایدار
- ارزیابی و آسیب سنجی خطر سیلاب و راهکارهای تعدیل آن
- جنبه های زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مدیریت سیلاب
- کمیت و کیفیت روان آبهای حاصل از آب باران در مناطق شهری و غیر شهری و روشهای استحصال
- کاربرد مدلهای عددی و رایانه ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)در طراحی و مدیریت سیلاب
- معیارهای طراحی فنی، مصالح مورد استفاده، نحوه اجرا، نگهداری و پایش سیستم های جمع آوری آبهای سطحی