سمینار علمی تجاری سازی ایده ها با رویکرد آینده پژوهی

سمینار علمی تجاری سازی ایده ها با رویکرد آینده پژوهی

پوستر سمینار علمی تجاری سازی ایده ها با رویکرد آینده پژوهی

سمینار علمی تجاری سازی ایده ها با رویکرد آینده پژوهی در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۱ توسط پارک علم وفناوری دانشگاه تهران و انجمن بین المللی مدیران ایرانی در شهر تهران برگزار گردید.


سمینار علمی تجاری سازی ایده ها با رویکرد آینده پژوهی سمینار علمی تجاری سازی ایده ها با رویکرد آینده پژوهی در مهرماه 1391 از ساعت 14 الی 18 با همکاری پارک علم وفناوری دانشگاه تهران و انجمن بین المللی مدیران ایرانی برگزار خواهد شد. لازم به ذکر می باشد که شرکت در این سمینار برای اعضای انجمن بین المللی مدیران ایرانی رایگان می باشد.