نخستین همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایران شناسی

نخستین همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایران شناسی

1st International Armenology and Iranology Conference

نخستین همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایران شناسی در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید.


معرفی همایش
با عنایت و یاری پروردگار متعال به منظور فراهم آوردن فرصت مناسب برای ارائه آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی، دانشگاه اصفهان به مناسبت پنجاهمین سالگرد گروه زبان و ادبیات ارمنی و چهارصدمین سالگرد مشارکت ارامنه در تمدن ایران اسلامی، اقدام به برپایی «نخستین همایش بین المللی ارمنی شناسی و ایرانشناسی» نموده است. با توجه به ارتباط موضوعی قابل توجه مطالعات ارمنی شناسی، ایرانشناسی و شرق شناسی، این همایش بارویکرد تخصصی، بررسی مطالعات ارمنی شناسی و ایرانشناسی را در دستور کار خود قرار داده است.

اهداف همایش
- ایجاد کانون برای ارائه آخرین دستاورهای علمی پژوهشی و مطالعات ارمنی شناسی، ایرانشناسی و شرق شناسی
- برقراری ارتباط میان پژوهشگران
- کوشش در ساماندهی فعالیتهای علمی پژوهشی و گسترش آنها

زبان همایش
زبانهای فارسی و ارمنی و انگلیسی

محورهای موضوعی همایش
1- ادبیات و روابط فرهنگی ادبی ایران و ارمنستان
2- علوم تاریخی جغرافیا و اهمیت منابع و ماخذ ارمنی در حوزه ایرانشناسی، اسلام شناسی و شرق شناسی
3- الهیات و گفتگوی ادیان توحید
4- بررسی راهبردی روابط ایران و ارمنستان
5- زبانشناسی، زبانهای ایرانی و ارمنی