سومین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران

سومین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران

پوستر سومین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران

سومین کنگره سالانه حسابرسان داخلی ایران در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۴ توسط انجمن حسابرسان داخلی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:

حسابرسان داخلی و فاصله انتظارات
حسابرسی داخلی، راهبری شرکتی و ریسک
کیفیت حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی در بخش عمومی
حسابرسان داخلی خبره و کارآمدی سازمانی
معرفی چارچوب جدید رویه های حرفه ای بین المللی حسابرسی داخلی ( IPPF) و تغییرات آن در سال ۲۰۱۵
اصول محوری در حسابرسی داخلی
رویه های اخلاقی و کرداری حسابرسی داخلی
استانداردهای حسابرسی داخلی
رهنمود های اجرایی حسابرسی داخلی
رهنمودهای تکمیلی حسابرسی داخلی
جایگاه سازمانی حسابرس داخلی و تاثیر آن بر استقلال و اثربخشی حسابرسی داخلی
نقش حسابرسان داخلی در ارزیابی راهبری شرکتی
گواهینامه های حرفه ای و کارآمدی سازمانی حسابرسی داخلی
خدمات اطمینان بخشی مبتنی بر ریسک در حسابرسی داخلی
نقش مشاوره ای حسابرسی داخلی در کارآمدی سازمانی و بهبود فرآیندها
شکاف دیدگاه بین حسابرسان داخلی، مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و مراجع نظارتی
تاثیر تعامل حسابرسان داخلی با کمیته های حسابرسی و اثربخشی حسابرسی داخلی
بازاریابی درون سازمانی برای خدمات حسابرسی داخلی
حسابرسان داخلی خبره در ایران: جایگاه، صلاحیت و کارکرد
ضرورت حضورحسابرسان داخلی خبره در مدیریت واحدهای حسابرسی
لزوم آموزش حسابرسی داخلی در دانشگاه های ایران
چارچوبی برای آموزش های حرفه ای در حسابرسی داخلی
نقش حسابرسان داخلی در حفاظت از اطلاعات مشتریان
COSO 2013و حسابرسی داخلی
حسابرسان داخلی و کشف تقلب
جرایم سایبری و حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی و استراتژی بنگاه
نقش حسابرسان داخلی در ارزیابی ریسک
حسابرسی داخلی و فناوری اطلاعات
کارکردهای حسابرسی داخلی در ایران
چارچوبی برای برون سپاری خدمات حسابرسی داخلی
هزینه، منفعت ایجاد واحد حسابرسی داخلی در سازمان های دولتی