دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ

دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ

پوستر دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ

دومین کنگره سالانه حسابرسی داخلی؛ ارزش آفرینی در اقتصاد، نقش آفرینی در فرهنگ در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۳ توسط انجمن حسابرسان داخلی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف کنگره :

- بررسی خدمات حسابرسی داخلی به اقتصاد و فرهنگ کشور

- مرور آخرین تحولات و نوآوری ها در خدمات  قابل ارائه حسابرسی داخلی

- تبادل نظر بین اعضای حرفه ای و دانشگاهی و ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه

-همفکری در خصوص بهبود فناوری های حسابرسی داخلی

 

محورهای کنگره :

-حسابرسی فرهنگ سازمانی

-محیط قانونی در حال تغییر، تأثیر آن بر سازمان ها و نقش حسابرسی داخلی

-نقش حسابرسی داخلی در فراهم کردن اطمینان بخشی برای ناظران بازار های پول، سرمایه، کالا و خدمات

-بهترین رویه ها در برنامه ریزی حسابرسی

-ارزیابی ریسک و کنترل : بهترین رویه ها برای موفقیت

-همکاری حسابرسی داخلی با ذینفعان در جهت ارزش افزایی

-ریسک راهبری و رعایت

-ابزارها و تکنیک های حسابرسی داخلی

-ویژگی های یک واحد حسابرسی داخلی خوب و موفق

-نقش حسابرسی داخلی در کاهش هزینه و زمان  حسابرسی مستقل

-نقش حسابرسی داخلی در کاهش زمان انتشار گزارش های مالی

-ویژگی های یک گزارش حسابرسی خوب

-خدمات اطمینان بخشی حسابرسی داخلی: بهترین تجارب موفق

-خدمات  مشاوره حسابرسی داخلی: بهترین تجارب موفق

-ارتباط حسابرسی داخلی و مدیران ارشد برای ارزش آفرینی

-حسابرسی اخلاق و ارزش های سازمانی

-نقش حسابرسی داخلی در بهبود مدیریت ریسک سازمان ها

-نقش حسابرسی داخلی در عملکرد کلی سازمان ها

-فرهنگ ومنش مدیران ارشد و تسهیل فعالیت حسابرسی داخلی

-برند سازی حسابرسی داخلی برای ذینفعان اصلی

-حسابرسی راهبرد سازمان

-وضعیت فعلی حسابرسی عملکرد و عملیاتی و چشم انداز آن در ایران

-ارزیابی تأثیر مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار برگسترش حسابرسی داخلی در شرکت های بازار سرمایه

-تعامل حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی

-رویکرد حسابرسی داخلی

-تدوین راهبرد حسابرسی

-نقش حسابرسی داخلی در بهبود فرهنگ سازمانی

-حسابرسی داخلی و ارتقای سلامت اداری

-ارزش آفرینی حسابرسی داخلی در سازمان های بخش عمومی

-نقش حسابرسی داخلی در بهبود سیستم های اطلاعاتی

-استفاده از فناوری برای ارتقای کارامدی حسابرسی داخلی

-ارزیابی اثر بخش حسابرسی داخلی در شرکت های ایران

-نقش حسابرسی داخلی در صنایع خاص (بانک، بیمه، نهادهای مالی، نفت و گاز و......)

-نقش حسابرسی داخلی در تغییر رژیم حسابداری به IFRS