اولین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی ایران

اولین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی ایران

1st International Applied Geological Congress

اولین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی ایران در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ تا ۸ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.