نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران

نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران

9th biennial Conference of Iranian Agricultural Economics

پوستر نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران

نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در شهر کرج برگزار گردید.


نهمین کنفرانس دو سالانه اقتصاد کشاورزی ایران با همکاری انجمن اقتصاد کشاورزی و دانشگاه آزاد اسلامی کرج در روزهای 17 و 18 اردیبهشت سال 1393 در حالی برگزار می شود که بخش کشاورزی ما تامین کننده غذا برای بیش از 74 میلیون نفر بوده و با چالش هایی چون حذف یارانه های کود و سم ، افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش حجم واردات مواد غذایی مخصوصا میوه ها روبه رو است. از سوی دیگر افزایش تحریم ها در سطح بین المللی و کاهش میزان وابستگی ارزی به درآمدهای نفتی، توجه بیشتر به این بخش را به همراه داشته است. توجه ویژه به اقتصاد مقاومتی، بهبود تراز مواد غذایی، امنیت غذایی و توجه به مسائلی چون کاهش میزان آب در دسترس ، تغییرات آب و هوایی در مناطق مختلف کشور و افزایش مهاجرت روستائیان به شهرها همه و همه از جمله مهمترین چالش های پیش روی سیاستگزاران این بخش مهم و اثرگذار می باشد.

 


موضوع کنفرانس: امنیت غذایی، مدیریت منابع آب، محیط زیست

محورهای کنفرانس:

- سیاست‌ها؛ کلان و بخشی
- سرمایه‌گذاری و تأمین مالی؛ نهادها و کارکردها
- تولید و بهره‌وری
- تحقیقات، آموزش و فن‌آوری
- بازاریابی و زنجیرة عرضه
- تجارت نهاده‌ها و محصولات
- مدیریت ریسک
- بازار حامل‌های انرژی
- سلامت غذا
- مدیریت پایدار منابع طبیعی
- آثار زیست‌محیطی توسعة کشاورزی
- تغییرات اقلیمی

 

دبیرکنفرانس: دکتر ولی بریم‌نژاد