دوازدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران

دوازدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران

12th Iranian Annual Congress of Nuclear Medicine

دوازدهمین کنگره سالیانه پزشکی هسته ای ایران در تاریخ ۵ تیر ۱۳۸۷ تا ۷ تیر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی مازندران در شهر ساری برگزار گردید.


محورهای مقالات

1 - کاربرد روشهای تصویر برداری پزشکی هسته ای در تشخیص بیماریهای مختلف
2- بهینه سازی تکنیک های تصویر برداری پزشکی هسته ای
3- کاربرد روشهای درمانی پزشکی هسته ای ( متاستازهای استخوانی- لنفوم-....)
3- تیروئید و پزشکی هسته ای
4- کاردیولوژی هسته ای
5- تصویربرداری PET و کاربرد آن در تشخیص بیماریها
6- تصویربرداری گره لنفاوی پیشاهنگ
7- دانسیتومتری استخوان
8- کاربرد روشهای غیر تصویر برداری پزشکی هسته ای (Invitro – UBT )
9- معرفی رادیوداروهای جدید در تشخیص و درمان بیماریها
10- کنترل کیفی رادیوداروها
11- رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه
12- کنترل کیفی دستگاه های پزشکی هسته ای
13- سایر موضوعات مرتبط با پزشکی هسته ای