کنفرانس بین المللی به سوی معماری نوین

کنفرانس بین المللی به سوی معماری نوین

International Conference Towards New Architecture

پوستر کنفرانس بین المللی به سوی معماری نوین

کنفرانس بین المللی به سوی معماری نوین در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۸۹ تا ۲۱ آبان ۱۳۸۹ توسط جامعه جهانی معماری؛ مرکز بین المللی پژوهش هنر و معماری؛ فرهنگستان و انجمن معماران ایران؛ تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


کنفرانس بین المللی به سوی معماری نوین

در این کنفرانس اساتید و چهره های معماری چون Suha Ozkan / رئیس هیات مدیره جامعه جهانی معماری ، Richard England استاد دانشگاه های امریکا و انگلستان ، Massimiliana fuksas استاد دانشگاه های فرانسه و امریکا ، داراب دیبا / استاد دانشگاه های هاروارد امریکا و هنرهای زیبای فرانسه ، نادر اردلان استاد دانشگاه های هاروارد ، ییل و MIT امریکا ، رضا پوروزیری / ریاست مرکز بین المللی پژوهش هنر و معماری و دبیر کل المپیاد طراحی شهری و محمد حسن ملک پور / سردبیر مجله فضای شهری ، اهدافی چون ترویج رویکرد لزوم تغییرات بنیادین در محتوای معماری و الگوهای خرد و کلان سکونت در برنامه ریزی ، طراحی ، مدیریت و اجرای مقوله توسعه شهری ، ارتقاء دانش معماری مدیران شهری ، حرفه مندان ، اساتید و پژوهشگران علمی و دانشگاهی را ذیل محورهای تغییرات ساختاری در معماری آینده ، معماری؛ الگوهای زیست و سکونت ، معماری و چالش های مرتبط با توسعه پایدار و معماری شهری پایدار بررسی می نمایند. محورهای اصلی کنفرانس به شرح زیر می باشد:

  • تغییرات ساختاری در معماری آینده
  • معماری؛ الگوهای زیست و سکونت
  • معماری و چالشهای مرتبط با توسعه پایدار
  • معماری شهری پایدار

فرمهای ثبت نام و اطلاعات کنفرانس:

فرم 1 | فرم 2 | فرم 3 | فرم 4