اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

The First International Conference of Natural Food Hydrocolloids

پوستر اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا

اولین کنفرانس بین المللی صمغ های بومی و کاربرد آن در صنعت غذا در تاریخ ۳۰ مهر ۱۳۹۳ تا ۱ آبان ۱۳۹۳ توسط پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


موضوعات اصلی:

Extraction and Characterization of Hydrocolloids of Natural Origin

Standardization and Legislation of Natural Hydrocolloids

Nutritional and Toxicological Consideration of Natural Hydrocolloids

Texturizing and Gelling Properties of Natural Hydrocolloids

Flow Properties and Rheological Behavior of Natural Hydrocolloids

Stabilizing and Emulsifying Properties of Natural Hydrocolloids

Sensory and Mouth Feel Characteristics