نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

پوستر نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی

نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط شرکت هم اندیشان انرژی کیمیا و انجمن علمی مهندسی حرارتی و برودتی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- انرژی پاک، ساختمانهای سبز و معماری

- ایجاد مجالی مناسب برای پیوند دانشگاه و صنعت در راستای بروز آمدی صنعت با پدیده های نوین طراحی، ساخت، نصب، راهبری، مانیتورینگ و … به کمک دانشگاه و ارتقای سطح تجربه و مهارت فنی دانش آموختگان توسط صنعتگران

- بهرهوری و کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط زیست در ساختمان

- بهینه سازی مصرف آب و انرژی در تاسیسات

- بومی سازی فنی تاسیسات ساختمانها با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه

- تامین شرایط آسایش و کیفیت هوا در فضاهای بسته برای کاربردهای خانگی، تجاری و صنعتی

- تعمیر و نگهداری در راستای ارتقای عمر مفید تجهیزات تهویه مطبوع و کاهش هزینه و زمان تامین و نگهداری

- روش ها و فناوریهای نوین طراحی، ساخت و راهبری سیستم های گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

- ساختمان های با مصرف انرژی پایین و صفر، بهینه سازی مصرف انرژی و کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در تجهیزات گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

- سیستم های تبرید خانگی، اداری و تجاری و توسعه پایدار

- سیستم های تبرید صنعتی دماپایین

- شرایط آسایش و کیفیت هوا در فضاهای بسته

- شناسایی نقاط ضعف و قوت، فرصتها و چالشهای توسعه و بومی سازی صنعت تهویه مطبوع و تاسیسات در کشور

- فناوریهای نوین در طراحی و بهینه سازی سیستم های تهویه مطبوع

- کاربرد انرژی های نو و تجدیدپذیر در تاسیسات حرارتی و برودتی

- گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع صنعتی

- مقررات ملی ساختمان و استانداردهای ملی مرتبط با گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

 مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی