اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع

1st International Conference on Heating, Ventilating and Air Conditioning

اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۸۸ تا ۶ خرداد ۱۳۸۸ توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و سازمان نظام مهندسی ساختمان، دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد اراک و ج در شهر تهران برگزار گردید.


 

محورهای تخصصی همایش• روش های طراحی سیستم های HVAC
• انرژیهای تجدیدپذیر
• تجهیزات، تعمیر و نگهداری
• کنترل و اتوماسیون
• مقررات ملی ساختمان
• بهینه سازی مصرف انرژی
• فناوریهای نوین در تهویه مطبوع
• سایر موضوعات مرتبط

 مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه مطبوع