سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

The 3rd National Conference on New Approaches to the Humanities Challenges and Solutions

پوستر سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها

سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه پیام نور و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها مراجعه فرمایید.


عناوین محورهای همایش عبارتند از:

پژوهش های نوین در حوزه الهیات و معارف اسلامی
پژوهش های نوین در حوزه جغرافیا و برنامه ریزی
پژوهش های نوین در حوزه زبان شناسی و آموزش
پژوهش های نوین در حوزه حقوق و علوم سیاسی
پژوهش های نوین در حوزه مطالعات اجتماعی
پژوهش های نوین در حوزه علوم اقتصادی
پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی
پژوهش های نوین در حوزه روانشناسی
پژوهش های نوین در حوزه مدیریت
پژوهش های نوین در حوزه تاریخ
پژوهش های نوین در حوزه تربیت بدنیمقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها