دومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور با رویکرد نسل چهارم تحقیق و توسعه

دومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور با رویکرد نسل چهارم تحقیق و توسعه

پوستر دومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور با رویکرد نسل چهارم تحقیق و توسعه

دومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور با رویکرد نسل چهارم تحقیق و توسعه در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط شرکت همایش تجارت پارسیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- نقش و جایگاه تحقیق، توسعه و نوآوری در تحقق حماسه اقتصادی
- سیاست ها و برنامه های دولت «تدبیر و امید» در گسترش نوآوری و دستیابی به ارتقاء جایگاه جهانی کشور
- بومی سازی تحقیق، توسعه و نوآوری با نگاهی بر معیارهای ایرانی- اسلامی
- ایجاد اقتصاد دانش بنیان در راستای حمایت از نخبگان و نوآوران کشور
- مبانی و مراحل فرهنگ سازی نوآوری در سازمان
- بررسی ابعاد مدیریت نوآوری در سطوح مختلف سازمان
- استراتژی ها، ابزارها و مکانیزم های نوآوری
- پیاده سازی و استقرار نظام نوآوری و نقش آن در تعالی سازمانی
- جایگاه نوآوری در طراحی و خلق مدل های کسب و کار
- مدیریت راهبردی منابع انسانی خلّاق، نوآور و دانش آفرین
- راهکارهای مدیریت تحقیق و توسعه در ایجاد و پیشبرد فرآیندهای نوآوری
- مدیریت ریسک در فرآیندهای تحقیق، توسعه و نوآوری
- مدیریت کاربردی تحقیق، توسعه و نوآوری با هدف ایجاد و ارتقاء مزیت رقابتی
- ویژگی ها و قابلیت های مورد نیاز در تجاری سازی نوآوری
- شیوه های ارزیابی و معیارهای سنجش نوآوری
- بررسی موانع و چالشها در فرآیند نوآوری

دبیر علمی: دکتر امید فدائی منش
دبیر اجرائی: مهندس محمد تاج بخشمقالات پذیرش شده در دومین اجلاس مدیران تحقیق توسعه و فناوری کشور با رویکرد نسل چهارم تحقیق و توسعه