نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور

نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور

The 1st conference of R & D & Technology Managers

پوستر نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور

نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۱ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۱ توسط همایش تجارت پارسیان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

تبیین اهمیت، نقش و جایگاه تحقیق، توسعه و فناوری
توانمند سازی مدیران و کارشناسان تحقیق، توسعه و فناوری در حوزه های مختلف علم و صنعت
تقویت و تحکیم ارتباط بین پژوهش های دانش بنیان و تحقیقات کاربردی
هماهنگی و تجمیع آراء، افکار و عقاید در ارتباط با تحقیق، توسعه و فناوری
دستیابی به راهکارهای علمی و عملی جهت رفع معضلات و مشکلات پیش روی تحقیق، توسعه و فناوری


محورهای همایش:

تحقیق و توسعه از دیدگاه ملی
- اثرات تحقیق و توسعه در نیل به اهداف چشم انداز سال 1404
- مدیریت راهبردی تحقیق و توسعه جهت دستیابی به خودکفایی ملی
- نقش تحقیق و توسعه در ایجاد بستر مناسب جهت افزایش اشتغال و کارآفرینی
- ساز و کارهای لازم جهت جهانی شدن تحقیق و توسعه در کشور

تحقیق و توسعه از دیدگاه فناوری
- جایگاه تحقیق و توسعه در دستیابی به فن آوریهای نوین امروز و فردا
- مدیریت تحقیق و توسعه در حوزه انرژی
- ارتباط بین مدیریت دانش و تحقیق و توسعه

تحقیق و توسعه از دیدگاه مدیریت
- ارزیابی اهمیت و جایگاه واحد تحقیق و توسعه در شرکتها و سازمانها و تعامل آن با مدیران ارشد
- استراتژی های تحقیق و توسعه و ارتباط آن با توانمند سازی -منابع انسانی
- برنامه ریزی راهبردی تحقیق و توسعه جهت ایجاد خلاقیت، - افزایش بهره وری و دستیابی به تعالی سازمانی
- نقش تحقیق و توسعه در ساخت محصولات و ارائه خدمات مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی

تحقیق و توسعه از دیدگاه اقتصادی
- تحلیل هزینه ها و درآمدهای حاصل از واحد تحقیق و توسعه و عوامل موثر بر آنها
- نقش راهبردی واحد تحقیق و توسعه در مدیریت صحیح بحرانهای اقتصادی

تحقیق و توسعه از دیدگاه بازاریابی و برند سازی
- نقش کلیدی تحقیق و توسعه در گسترش بازار و افزایش فروش محصولات و خدمات
- ارتباط تحقیق و توسعه با برند سازی و دستیابی به بالاترین سطح مشتری مداری
- مدیریت تحقیق و توسعه با رویکرد ایجاد مزیت رقابتی در تولید محصولات و ارائه خدمات

موانع و چالشها در تحقیق و توسعه
- پیامدهای عدم توجه به تحقیقات دانش بنیان و رویکردهای توسعه ای
- بررسی و مقایسه چالشهای تحقیق و توسعه در بخشهای دولتی و خصوصی
- آسیب شناسی و آسیب زدائی تحقیق و توسعهمقالات پذیرش شده در نخستین اجلاس مدیران تحقیق، توسعه و فناوری کشور