اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان

اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان

پوستر اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان

اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرفسور حسابی تفرش در شهر تفرش برگزار گردید.


محورهای همایش:

۱- اقتصاد مقاومتی و فرهنگ جهادی ۲- اقتصاد مقاومتی و توسعه سرمایه ۳- اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان ۴- اقتصاد مقاومتی، کار و سرمایه ملی ۵- اقتصاد مقاومتی و صادرات کالا ۶- اقتصاد مقاومتی و مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز ۷- اقتصاد مقاومتی و اصلاح نظام درآمدی دولت ۸- نقش و جایگاه فرهنگ و رسانه در پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ۹- نقش اقتصاد عدالت محور، مردم پایه ، دانش بنیان و رقابتی در مقاوم سازی اقتصاد ۱۰- آسیب شناسی ناسازگاری های جاری اقتصاد ملی با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی اقتصاد مقاومتی دانش بنیان