همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی

پوستر همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی

همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تایباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

سبک زندگی:
-سبک زندگی زیست محیطی
-سبک زندگی سلامت محور
-سبک زندگی معنوی
-سبک زندگی ایرانی
-سبک زندگی مصرفی
-سبک زندگی جمعیتی
-سبک زندگی اقتصادی
-سبک زندگی اسلامی و توانمندسازی ایتام
-سبک زندگی اسلامی و سالمندان
-سبک زندگی اسلامی و حمایت از بیماران ناتوان
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با طلاق
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با ضعف در صله‌ی ‌رحم
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با کمک نکردن و عدم تکریم والدین
-سبک زندگی و مدیریت فرهنگی خانواده
-شاخص‌ها، بایدها و نبایدهای سبک زندگی اسلامی- ایرانی
-آموزش سبک زندگی اسلامی در خانواده (بایسته‌ها، موانع و راه‌کارها)
-مقایسه‌ی سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی
-راه‌کارهای توانمندسازی فرهنگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و مؤلفه‌های حفظ کرامت زن
-سبک زندگی اسلامی و عفت و غیرت دینی
-سبک زندگی اسلامی و نقش و جایگاه مادر در خانواده
-شاخص‌ها و ویژگی‌های پرورش و تربیت فرزندان در سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و اوقات فراغت
-نقش مشاوره در تبیین سبک زندگی اسلامی
-الزامات مدیریت فرهنگی خانواده مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-راهبردها و راه‌کارهای فعالیت‌های فرهنگی در خانواده‌های محرومین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی و رسانه
-اصول و مبانی نظری نقش رسانه در ترویج و توسعه‌ی سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و فرهنگ‌سازی استفاده از رسانه‌ها و فنّاوری‌های جدید در خانواده‌ها
-نقش کتاب و داستان در سبک زندگی کودکان و نوجوانان
-بایسته‌های تعاملات اجتماعی در سبک زندگی اسلامی
-نقش شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی اسلامی
-نقش ماهواره در تغییر سبک زندگِیِ خانواده‌
-نقش رسانه‌ی ملی در گفتمان‌سازی الگوهای رفتار اسلامی در خانواده
-آسیب‌شناسی نقش برنامه‌های اجتماعی – فرهنگی رسانه‌ی ملی بر سبک زندگی اسلامی در خانواده (فیلم، سریال‌ها و گفتگوی خانوادگی)
-معرفی راهبردها، شیوه ها، سنت ها، روش ها، الگوها و ابزارهای سبک زندگی با خواستگاه فرهنگ ایرانی - اسلامی
-اشتغال، بیکاری و سبک زندگی
-فرهنگ کار و کارآفرینی
-ازدواج، خانواده، خویشاوندی و سبک زندگی
-زنان، خانواده، اقتصاد و سبک زندگی
-روابط زناشویی و جایگاه مشاور در سبک زندگی خانواده ایرانی
-جوان و سبک زندگی
-دوستان و همسالان و سبک زندگی
-رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در تربیت فرهنگی و سبک زندگی
-سلامت و سبک زندگی: سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی
-مصادیق سبک زندگی غربی در مظاهر زندگی ایرانیان
-اقتصاد و سبک زندگی
-اقتصاد مقاومتی و سبک زندگی
-تولید ملی، کیفیت و رقابت و سبک زندگی
-علم و فناوری و سبک زندگی
-ورزش، تغذیه، تندرستی و سبک زندگی
-سلامت خانواده، سالمندی و سبک زندگی
-عدالت و مدارای اجتماعی و سبک زندگی
-مدیریت الگوی مصرف صحیح در سبک زندگی اسلامی و ایرانی
-سبک زندگی؛ بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی
-رابطه بین هنر، معماری و شهرسازی با سبک زندگی اسلامی-ایرانی
-سبک زندگی در مقیاس فردی
-سبک زندگی وتاثیر آن درامر به معروف و و نهی از منکر در سلامت جسمی جامعه
سبک زندگی وتاثیر آن درامر به معروف و نهی از منکر در سلامت روحی جامعه
-قرآن و بهداشت روان
-قرآن و افزایش جمعیت
-قرآن و سبک زندگی
-قرآن و سبک زندگی درتغذیه
-قرآن و سبک زندگی درطب سنتی
-سبک زندگی در مقیاس اجتماعی
-سبک زندگی در مقیاس خانواده
-سبک زندگی در مقیاس حکومت اسلامی
-سبک زندگی در مقیاس بین‌المللی
-سبک زندگی و تمدن اسلامی، ایرانی
-رویکردها و الگوهای نوین سبک زندگی
-سبک زندگی؛ بیمه، رفاه و تأمین اجتماعی
-شناسایی و ایجاد الگوهای بومی سبک زندگی
-نقش حاکمیت در الگوسازی و بهبود سبک زندگی
-نقش سازمانهای مردم نهاد ملی و بین المللی در ترویج سبک زندگی
-سبک زندگی و الگوهای نوین آموزش و توسعه
-سبک زندگی و الگوهای اقتصادی
-سبک زندگی و الگوهای کسب و کار و کارآفرینی
-سبک زندگی و تعادل بین کار و زندگی
-سبک زندگی شهری و معماری ایرانی اسلامی
-هنر و سبک زندگی
-سبک زندگی و رفتارهای پرخطر
-سبک زندگی و سواد سـلامت
-سبک زندگی و فناوری اطلاعات، آموزش و ارتقای­ سلامت
-سبک زندگی و ایرانی واسلامی (خانواده؛ مدیریت بحران، مهارت زندگی)
-سبک زندگی و پیشگیری از بیماری های مرتبط با عوامل زیست محیطی
-شاخص‌ها، بایدها و نبایدهای سبک زندگی اسلامی- ایرانی
-آموزش سبک زندگی اسلامی در خانواده (بایسته‌ها، موانع و راه‌کارها)
-مقایسه‌ی سبک زندگی اسلامی با سبک زندگی غربی
-راه‌کارهای توانمندسازی فرهنگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و مؤلفه‌های حفظ کرامت زن
-سبک زندگی اسلامی و عفت و غیرت دینی
-سبک زندگی اسلامی و نقش و جایگاه مادر در خانواده
-شاخص‌ها و ویژگی‌های پرورش و تربیت فرزندان در سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و اوقات فراغت
-نقش مشاوره در تبیین سبک زندگی اسلامی
-الزامات مدیریت فرهنگی خانواده مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-راهبردها و راه‌کارهای فعالیت‌های فرهنگی در خانواده‌های محرومین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
-اصول و مبانی نظری نقش رسانه در ترویج و توسعه‌ی سبک زندگی اسلامی
-سبک زندگی اسلامی و فرهنگ‌سازی استفاده از رسانه‌ها و فنّاوری‌های جدید در خانواده‌ها
-نقش کتاب و داستان در سبک زندگی کودکان و نوجوانان
-بایسته‌های تعاملات اجتماعی در سبک زندگی اسلامی
-نقش شبکه‌های اجتماعی در سبک زندگی اسلامی
-نقش ماهواره در تغییر سبک زندگِیِ خانواده‌
-نقش رسانه‌ی ملی در گفتمان‌سازی الگوهای رفتار اسلامی در خانواده
آسیب‌شناسی نقش برنامه‌های اجتماعی – فرهنگی رسانه‌ی ملی بر سبک زندگی اسلامی در خانواده (فیلم، سریال‌ها و گفتگوی خانوادگی)
-سبک زندگی اسلامی و الگوهای توانمندسازی اقتصادی خانواده
-سبک زندگی اسلامی و ویژگی‌های خانواده اقتصادی موفق
-سبک زندگی اسلامی و فرهنگ کار (آسیب‌ها و راه‌کارها)
-سبک زندگی اسلامی و تدبیر منزل
-سبک زندگی اسلامی و پس‌انداز در خانواده
-سبک زندگی اسلامی و تربیت اقتصادی فرزندان
-سبک زندگی مددجویان تحت حمایت در اقتصاد مقاومتی
-زنان سرپرست خانوار، آسیب‌ها، چالش‌ها و راه‌کارها
-سبک زندگی اسلامی و توانمندسازی ایتام
-سبک زندگی اسلامی و سالمندان
-سبک زندگی اسلامی و حمایت از بیماران ناتوان
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با طلاق
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با ضعف در صله‌ی ‌رحم
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای مقابله با کمک نکردن و عدم تکریم والدین
-سبک زندگی اسلامی و راه‌کارهای تأمین مالی نیازمندان
-انفاق و کارکردهای اجتماعی آن در سبک زندگی اسلامی
-زکات و سبک زندگی اسلامی
-آسیب‌شناسی مشارکت‌های مردمی، (راه‌کارها، موانع) (بررسی راه‌کارها و موانع توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی)
-راه‌کارهای ایجاد و گسترش شبکه‌های نیکوکاری با محوریت مساجد
-نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی در توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی
-نقش آموزش‌وپرورش در توسعه‌ی مشارکت‌های مردمی
-نوحه و سبک زندگی اسلامی
-اعتدال، سبک زندگی و عصر انتظار
-جهانی شدن، سبک زندگی و عصر انتظار
دنیای مجازی، سبک زندگی و عصر انتظار
-شهر نشینی، سبک زندگی و عصر انتظار
-اعتقادات و باورها، سبک زندگی و عصر انتظار
-تربیت دینی، سبک زندگی و عصر انتظار
-حاکمیت، سبک زندگی و عصر انتظار
محورهای آزاد علوم اسلامی وانسانی(در هر زمینه) مقالات پذیرش شده در همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی