اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران

اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران

پوستر اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران

اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط شرکت سراسازان بصیر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

محورهای همایش شامل کلیه مباحث مربوط به راه آهن سریع السیر بوده و تنها محدود به موارد زیر نمی باشد:

خط و سازه های فنی
- تحلیل و طراحی خط
- روسازی
- زیرسازی
- طراحی مسیر
- ابنیه فنی شامل پل، تونل، ترانشه و ...
- طراحی ایستگاه ها و سوزن ها
- راهکارهای افزایش سرعت در مسیرهای موجود
- تحلیل اندرکنش خط و قطار
- روش های تعمیر و نگهداری

مدیریت و اقتصاد و پدافند غیر عامل
- سیستم های مدیریت، مهندسی منابع انسانی، بهره وری و انرژی
- راه کارهای افزایش مشارکت بخش خصوصی، داخلی و خارجی در سرمایه گذاری
- انتقال تکنولوژی و دانش فنی و بومی سازی
- امکانسجی و ارزیابی های فنی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و ...
- مهندسی ارزش و مدیریت تضمین کیفیت
- نظام های قانونی، حقوقی و مالی
- راهبردها و سیاست ها در حوزه دفاع غیر عامل
- تهدیدات (شناخت - ارزیابی - مقابله)
- روش ها و فناوری های نوین در استتار و اختفاء برای انواع تهدیدات امنیتی
- الزامات طراحی استتار و اختفاء و روش ها و سامانه های ضد استتار، اختفاء
- حفاظت از اهداف

ناوگان
- ساخت و طراحی وسیله نقلیه
- مباحث آیرودینامیکی
- پارامترهای راحتی مسافر
- سیستم های تعمیر و نگهداری

بهره برداری
- ارزیابی ایمنی و مدیریت ریسک
- سیر و حرکت و مدیریت ترافیک
- شاخص ها، دستورالعمل ها، استانداردها، قوانین و مقرارت

 
علائم و ارتباطات
- سیستم های کنترل
- شبکه بالاسری
- برقی کردن مسیرهای موجود
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی راه آهن سریع السیر در ایران