همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز

همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز

Conference on HSE in Oil and Gas Industry

همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط شرکت پتروپارس در شهر تهران برگزار گردید.


موضوعات عام HSE
 • سیستم مدیریت کیفیت در HSE
 • فن آوری اطلاعات و HSE
 • مشخصه های کلیدی HSE
بهداشت حرفه‌ای
 • شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات و ریسک های بهداشتی در نفت و گاز
 • غربالگری در جهت پیشگیری از بیماریهای ناشی از کار در صنعت نفت و گاز
ایمنی صنعت
 • مدیریت و ارزیابی ریسکهای ایمنی
  محاسبه، بررسی و تجزیه و تحلیل حوادث
ایمنی فرایند
 • تکنیکهای نوین شناسایی و ارزیابی مخاطرات فرایندی
  ارزیابی ریسکهای کیفی و کمی طراحی فرایند
مدیریت بحران
 • آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری و عملیات امداد و نجات
محیط زیست و منابع
 • مدیریت ضایعات و پسماندها و تصفیه پسابهای صنعتی و غیر صنعتی
 • روشهای بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی و مواد اولیه در صنایع نفت و گاز
 • استفاده بهینه از منابع طبیعی


مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی HSE در صنعت نفت و گاز