دومین همایش مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) وزارت نفت

دومین همایش مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) وزارت نفت

دومین همایش مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) وزارت نفت در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۸۷ تا ۱۶ بهمن ۱۳۸۷ توسط شرکت پالایش نفت بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید.


محورهای کنفرانس
1- HSE و بهره وری
2-HSE و مدیریت ریسک
3-HSE و چالشهای پیش رو
4-HSE و تجارب بین الملل
٥-HSE و فرهنگ سازی
٦-HSE و فن آوری های نو
٧-HSE و پیمانکاران