دومین همایش ملی هنر تبرستان

دومین همایش ملی هنر تبرستان

پوستر دومین همایش ملی هنر تبرستان

دومین همایش ملی هنر تبرستان در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ توسط دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

-گردهمایی متخصصان ، محققین، اساتید، دانشجویان و طراحان بخش ساختمان و شهرسازی برای تبادل اطلاعات و ارائه دیدگاههای علمی کاربردی در حوزه معماری همچنین ایجاد زمینه های همکاری بین متخصصین دانشگاهی و مهندسین و طراحان در بازار ساخت و ساز و توسعه شهری
- استفاده از تحقیق و یافته های سایر پژوهشگران در حوزه معماری به منظور بکارگیری آن در توسعه بخش ساختمان و شهرسازی
- شناسایی الگوهای معماری، پژوهشهای انجام یافته در این زمینه و گروههای تحقیقاتی که در این زمینه فعالیت دارند
- ارائه بیانه ای کاربردی بر مبنای نتایج حاصل از گردهمایی برای استفاده در سازمانهای مرتبط با بخش توسعه ساختمان سازی مانند مسکن و شهرسازی و شهرداریها

 

 

محورهای همایش:

- نمونه ها و الگوهای معماری بومی (دوران پیش از تاریخ، تاریخی و اسلامی)
نمادها و نشانه‌ها ، هویت اسلامی، شناخت ایده ها و اندیشه های نو در عرصه معماری بومی، کهن الگوها
- آموزه های تکنولوژیکی معماری بومی
شناخت روشها و فناوری های بومی، مصالح بومی و روشهای جدید ساخت در معماری بومی، باز شناسی روشها و فنون تاریخی ساخت در معماری بومی
- معماری بومی و مؤلفه های پایداری
شناخت الگوهای پایداری، همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی با محیط زیست
- هویت فرهنگ و سنت در معماری بومی
ارتباط دوسویه معماری بومی و فرهنگ و رفتارهای اجتماعی، مفهوم شناسی معماری بومی، فرآیند آموزش معماری وشهرسازی بومی
- معماری و شهرسازی بومی تبرستان و چالشهای معاصر
جهانی شدن و معماری بومی، کالبد و محتوا در آرمان شهر بومی، سیاست‌های ملی و منطقه‌ای، توسعه صنعت گردشگری
- تأثیر متقابل معماری و شهرسازی در بافتهای سکونتگاهی بومی
معماری بومی و مقابله با بحران‌ها و سوانح طبیعی، کاهش آسیب پذیری و بهسازی اماکن و شریانهای معماری و شهرسازی بومی
- جایگاه هنرهای صناعی و تزئینی در هویت بخشی معماری بومی
با توجه به اقلیم، عناصر سازه ای و تزیینی در معماری بومی
- تعامل هنر و ادبیات عامیانه با معماری بومی
جایگاه هنر عامیانه، مضامین ادبی، باورها و اعتقادات مردمی و جایگاه رمزپردازی نقوش در معماری بومی
- نقش علوم میان رشته ای در توسعه معماری بومی

 

 


دبیر همایش: دکتر ملکشاهی
دبیر علمی: دکتر ماریا کردجمشیدی
دبیر اجرایی: مهندس مجید احمدپورمقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی هنر تبرستان