دومین همایش سراسری هجوم خاموش

دومین همایش سراسری هجوم خاموش

دومین همایش سراسری هجوم خاموش در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی واحد لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید.


معرفی همایش:

آسیب های اجتماعی جدیدی دور از نگاه والدین و جامعه در حال افزایش است و جوانان نیز خیل عظیمی از درخواست کنندگان این آسیب ها را تشکیل می دهند.
آسیب های اجتماعی در بستری حاکی از خلاء بوجود می آیند، رشد می نمایند و به اوج می رسند و دیر یا زود پی می بریم که با بحران مواجه هستیم .
در این میان آسیب هایی که آشکار هستند بیشتر تحت کنترل قرار گرفته اند اما این دیدگاه در خصوص آسیب های خاموش یا پنهان درست نیست و تمامی شئون و روابط بین افراد و ساختار سازمانی و اجتماعی را طی کرده و جامعه را با مشکلات زیادی مواجه کرده اند.
مهمتر از همه اینکه در همه خانواده ها افرادی هستند که در سنین جوانی بسر می برند و امیال و آرزوهای جوانی و نوجوانی در سر می پرورانند. بنا بر این بهره برداری و استفاده از نتایج پژوهشهای کاربردی در قالب طرح های پژوهشی، مقالات علمی- پژوهشی ، نشریات تخصصی و همایش های راهبردی می تواند از راههای کاهش وپیشگیری از آسیب های اجتماعی باشد و نیز در ارتقای آگاهی های والدین و دیگر افراد جامعه نقشی بسزا خواهد داشت.
در این راستا معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد لرستان در نظر دارد همایشی با عنوان «هجوم خاموش»در جهت شناخات و ارائه راهبردهای کاربردی در دهه سوم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار نماید.
از کلیه اساتید، صاحبنظران و محققان دعوت می گردد مقالات خود را در زمینه محورهای همایش به دبیرخانه ارسال نمایند. انتظار می رود مقالات ارسالی مسئله محور بوده و در راستای حل مشکلات اجتماعی جامعه باشد.

 محورهای دومین همایش سراسری هجوم خاموش "سوگخند"
1. پدیده جهانی شدن و آسیب های اجتماعی
2. آسیب های اجتماعی ناشی از تغییرات فرهنگی – اجتماعی
3. مهاجرت و آسیب های اجتماعی
4. تحول ارزشها و آسیب های اجتماعی
5. نقش کالاهای فرهنگی در پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی
6. نقش رسانه ها در بروز و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
7. اقلیم و آسیب های اجتماعی
8. نقش نهادهای فرهنگی در پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی
9. آسیب های اجتماعی ناشی از پیشرفت تکنولوژی
10.خرده فرهنگ های منحرف و نقش آنها در آسیب های اجتماعی