اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی

اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی

پوستر اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی

اولین کنفرانس ملی مدیریت مخاطرات در معادن و فضاهای زیرزمینی در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۹۴ تا ۲۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط پژوهشکده سوانح طبیعی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

- شناسایی مخاطرات، ابعاد، پیامدها و سیستم های مدیریتی آنها شامل: مدیریت بحران، مدیریت خطرپذیری، پدافند غیر عامل و تاب‌آوری در پروژه های معادن (زیرزمینی و روباز) و فضاهای زیرزمینی از جمله: تونل‌های راه،‌ راه آهن و انتقال آب، مترو، مغار سدها، چاه ها،‌ قنات ها و ...
- مدیریت مخاطرات در عملیات اجرایی و بهره برداری در معادن فضاهای زیرزمینی شامل: آتشباری، تهویه، روشنایی، حمل و نقل و پایدارسازی فضاها
- فناوری نوین در مدیریت مخاطرات معادن و فضاهای زیرزمینی
- مدیریت امداد و نجات در معادن و فضاهای زیرزمینی
- بیماری های ناشی از کار در معادن و فضاهای زیرزمینی
- آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از بهره برداری معادن و فضاهای زیرزمینی
- آسیب پذیری معادن و فضاهای زیرزمینی در اثر مخاطراتی مانند: زمین لرزه، نشست زمین، زمین لغزش، سیلاب و هجوم آبهای سطحی، ‌نفوذ و تراوش آبهای زیرزمینی، آتش سوزی و ... . 
- رفتار سنجی و ابزار دقیق در فضاهای زیرزمینی
- و سایر موضوعات مرتبط