کنفرانس علمی پژوهش در علوم انسانی و مدیریت

کنفرانس علمی پژوهش در علوم انسانی و مدیریت

پوستر کنفرانس علمی پژوهش در علوم انسانی و مدیریت

کنفرانس علمی پژوهش در علوم انسانی و مدیریت در تاریخ ۱ دی ۱۳۹۵ توسط در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

پژوهش‌های کاربردی در علوم انسانی

پژوهش‌های کاربردی در مدیریت