نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت

نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت

پوستر نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت

نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:
معنویات
تغذیه
ورزش
شادی و امید
اشتغال بانوان
اقتصاد
سرطان
رسانه
تکنولوژی
جوانی- سالمندی
فرهنگیان
و سبک زندگی.


محورهای ویژه فرهنگیان و دانشجومعلمان
نقش فرهنگیان در معرفی الگو های سبک زندگی اسلامی- ایرانی
مولفه سبک زندگی ایرانی- اسلامی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری
راهکارهای توانمند سازی فرهنگی مبتنی بر سبک زندگی اسلامی
شاخص ها و ویژگی های تعلیم و تربیت دانش آموزان در سبک زندگی اسلامی
شاخص ها و ویژگی های تعلیم وتربیت دانش آموزان  در سبک زندگی و سلامت
اصول و مبانی نظری نقش فرهنگیان در ترویج و توسعه ی سبک زندگی و سلامت
رسالت و جایگاه دانشگاه فرهنگیان در تربیت فرهنگی و سبک زندگی
نقش فرهنگیان در الگو سازی و بهبود سبک زندگی
آموش سبک زندگی و سلامت در مدارس
تعلیم و تربیت و سبک زندگیمقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت