همایش منطقه ای جامعه اسلامی،حجاب وعفاف

همایش منطقه ای جامعه اسلامی،حجاب وعفاف

پوستر همایش منطقه ای جامعه اسلامی،حجاب وعفاف

همایش منطقه ای جامعه اسلامی،حجاب وعفاف در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد یزد در شهر یزد برگزار گردید.


محورهای همایش:

اساتید-معلمان-کارمندان:
- حجاب، دانشگاه، فرصت ها و چالش ها
- عفاف و حجاب و روشنفکری و نواندیشی دینی
- راهکارهای توسعه و ترویج فرهنگ حجاب در دانشگاه ها
- عفاف و حجاب، امنیت روانی و سلامت اجتماعی، دانشگاهی
- رسانه، ماهواره، اینترنت و تلویزیون و ...، حجاب و عفاف
- ارائه ارهکارها جهت ترسیم پوشش و حجاب واحد در محیط های دانشگاهی
- آسیب شناسی حجاب در دانشگاه ها

دانشجویان
- حجاب و امنیت و آزادی
- عفاف و حجاب در ادیان و مکاتب مختلف
- عفاف و حجاب، فعالیتهای فردی و اجتماعی
- عفاف و حجاب و جوانی و ازدواج
- الگو و حدود و حریم حجاب و پوشش
- پوشش و حجاب واحد در دانشگاه ها