سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی

سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی

پوستر سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی

سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۵ تا ۱۶ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه تربیت مدرس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره
معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

- مبانی نظری اسلام در معماری
-نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری
-بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی
- مبانی موجود معماری ایرانی
-ابعاد پنهان معماری در اسلام
- آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود
- آرمان‌شهر اسلامی
-حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
- جایگاه و  تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی
- نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی
-مبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامی
-نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری
-تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی
-تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری

هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی
-داده پردازی در معماری
-معماری تعاملی
-رایانه ابزاری برای ساخت
- معماری هوشمند
- معماری دیجیتال
- معماری پارامتریک
- رایانه ابزاری برای طراحی

انرژی، معماری و شهرسازی پایدار
- معماری و شهرسازی پایدار
- ضوابط فنی و استانداردها
- نوآوری و چالش‌های پیش رو
- شهر پایدار اسلامی
-  تکنولوژی و پایداری ساختمان
-  کاربرد مصالح نوین
-مدیریت انرژی
-مردم و پایداری اجتماعی
-  بررسی تطبیقی مؤلفه‌های توسعه پایدار و شهر اسلامی
-راهکارهای نظارت خودکار

مدیریت و برنامه ریزی
- مدیریت استراتژیک
-روش ها، فنون و متودولوژی
- سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
- سازماندهی پروژه
-  ابزارهای مدیریت
- مدیریت و برنامه ریزی پایدار
- مدیریت شهری
-بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
- الگوهای مدیریت اسلامی پایدار
-  اصول و مقررات پیمان
-  مهندسی ارزش
-  نظارت و ارتقای کیفیت
- مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
- مدیریت شهر الکترونیک
- مدیریت بحران

معماری منظر و هنرهای محیطی
- جلوه های نو در معماری منظر
- چشم انداز شهر
-منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
- میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
-  منظر و چشم‌انداز پایدار
- اکوتوریسم
- آموزش و منظر شهری
-شهر و زیباسازی شهر

 میراث فرهنگی، طبیعی و گردشگری
-معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی و گردشگری
-فرهنگ و گردشگری
-رویکردهای نوین در گردشگری
-میراث طبیعی و گردشگری
- تکنولوژی های نوین در گردشگری
- گردشگری جهانی و جاذبه های ایران
- معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری
-معماری و شهرسازی نوین و گردشگری
- گردشگری و اقتصاد
- مدیریت گردشگری ایرانی اسلامی
- گردشگری بومی
- گردشگری دینیمقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی