اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

1st International Congress on New Horizons in Architecture and Planning

پوستر اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۳ تا ۱۸ دی ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تربیت مدرس دانشکده هنر و معماری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنگره:


 معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی-

-  مبانی نظری اسلام در معماری
-  نمود انسان ایرانی در جلوه‌های بصری
-  بایدها و نبایدهای معماری اسلامی ایرانی
-  مبانی موجود معماری ایرانی
-  ابعاد پنهان معماری در اسلام
-  آسیب‌شناسی مبانی نظری موجود
-  آرمان‌شهر اسلامی
-   حقوق شهروندی از دیدگاه اسلام
-  جایگاه و  تأثیر تفکر اسلامی در معماری و شهرسازی
-  نقش وقف، امنیت، عدالت در شهر اسلامی
-  مبانی زیبایی‌شناسی در شهر اسلامی
-  نقش اسلام و آموزه‌هایی دینی در طراحی فضاهای شهری
- تجلی تفکر شیعی در تزئینات معماری و شهرسازی
-  تجلی کالبدی مفاهیم معنوی اسلامی در شهر و فضاهای شهری

 هوش مصنوعی و روش های نوین طراحی
-  داده پردازی در معماری
-  معماری تعاملی
-  رایانه ابزاری برای ساخت
-  معماری هوشمند
-  معماری دیجیتال
-  معماری پارامتریک
-  رایانه ابزاری برای طراحی

  انرژی، معماری و شهرسازی پایدار
-  معماری و شهرسازی پایدار
-   ضوابط فنی و استانداردها
-  نوآوری و چالش‌های پیش رو
-   شهر پایدار اسلامی
-   تکنولوژی و پایداری ساختمان
-   کاربرد مصالح نوین
-  مدیریت انرژی
-  مردم و پایداری اجتماعی
-   بررسی تطبیقی مؤلفه‌های توسعه پایدار و شهر اسلامی
-  راهکارهای نظارت خودکار

 مدیریت و برنامه ریزی
-  مدیریت استراتژیک
-   روش ها، فنون و متودولوژی
-   سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه
-  سازماندهی پروژه
-   ابزارهای مدیریت
-  مدیریت و برنامه ریزی پایدار
-   مدیریت شهری
-   بررسی مقررات ملی ساختمان بر اساس الگوهای اسلامی
-   الگوهای مدیریت اسلامی پایدار
-    اصول و مقررات پیمان
-   مهندسی ارزش
-  نظارت و ارتقای کیفیت
-    مدیریت کاربری و احیای بافت‌های تاریخی
-  مدیریت شهر الکترونیک
-   مدیریت بحران

  معماری منظر و هنرهای محیطی
-  جلوه های نو در معماری منظر
-   چشم انداز شهر
-   منظر فرهنگی و بافت های تاریخی
-   میراث فرهنگی و بافت‌های فرسوده
-   منظر و چشم‌انداز پایدار
-    اکوتوریسم
-   آموزش و منظر شهری
-   شهر و زیباسازی شهر

   معماری، شهرسازی و گردشگری
-  جایگاه گردشگری بومی   
-  گردشگری دینی
-    فرهنگ و گردشگری
-   معماری و شهرسازی اسلامی ایرانی و گردشگری
-  گردشگری جهانی
-   معماری و شهرسازی تاریخی و گردشگری
-   معماری و شهرسازی نوین و گردشگری
-  گردشگری و اقتصاد
-   رویکردهای نوین در گردشگری
-   مدیریت گردشگری ایرانی اسلامی
 

 

 مقالات پذیرش شده در اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی