اولین همایش سراسری جامعه سالم

اولین همایش سراسری جامعه سالم

اولین همایش سراسری جامعه سالم در تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۷ تا ۶ آذر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان در شهر خرم آباد برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

نقش پیشگیری و مراقبت بیماریها در جامعه سالم
نقش بهداشت محیط در جامعه سالم
نقش آموزش سلامت در جامعه سالم
نقش بهداشت خانواده در جامعه سالم
نقش بیمارستان در جامعه سالم