سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران، آبان ماه 97

سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

Third National Conference on Psychology and Educational Sciences of Iran

پوستر سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران

سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط همایش گستران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جیرفت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای کلی روانشناسی ،علوم تربیتی

محورهای فرعی:

روانشناسی روانشناسی بالینی روانشناسی عمومی روانشناسی تربیتی روانشناسی شخصیت خانواده درمانی روانشناسی صنعتی و سازمانی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان

علوم تربیتی آموزش و پرورش فلسفه تعلیم و تربیت برنامه ریزی درسی تعلیم و تربیت اسلامی برنامه ریزی درسی تکنولوژی آموزشی برنامه ریزی درسی تحقیقات آموزشی اخلاق اسلامی تعلیم و تربیت در اسلاممقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی روانشناسی و علوم تربیتی ایران