جشنواره خدمات الکترونیک سلامت

جشنواره خدمات الکترونیک سلامت

Health Electronic Services Festival

پوستر جشنواره خدمات الکترونیک سلامت

جشنواره خدمات الکترونیک سلامت در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۹۲ تا ۷ بهمن ۱۳۹۲ توسط وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف جشنواره:

ارتقای  سطح سواد خدمات الکترونیک سلامت جامعه از طریق:
- معرفی و تقدیر از آثار برتر خدمات الکترونیک سلامت و خالقان آن ها
- تسهیل دسترسی به خدمات الکترونیک سلامت
- فراهم آوردن زمینه های لازم برای تولید و عرضه ی محتوای مناسب، صحیح، علمی و روزآمد
- بستر سازی جهت عرضه فعالیت های خدمات الکترونیکی سلامت

کمک به شکوفایی و رشد صنایع تولید خدمات الکترونیک سلامت از طریق:
- جلب توجه، ‌ایجاد همدلی، هم افزایی و رقابت بین پدید آورندگان خدمات الکترونیک مختلف سلامت؛
- حمایت و تقدیر از افراد، مراکز، مؤسسات، تشکل‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی فعال و پیشرو در زمینه تولید و ترویج خدمات الکترونیکی سلامت.
- زمینه سازی برای توزیع کارآمد تولیدات خدمات الکترونیکی سلامت

تعامل بین متخصصان در حوزه سلامت
ایجاد فضای رقابتی سالم در عرصه خدمت رسانی الکترونیکی سلامت


موضوعات جشنواره:

- خدمات الکترونیکی آموزشی و پژوهشی
- خدمات الکترونیکی بهداشت و درمان
- سازمان الکترونیکی
- خدمات الکترونیکی پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت
- خدمات ارزش افزوده الکترونیکی بر روی بستر مرکز پاسخگویی سلامت 1490
- خدمات ارزش افزوده الکترونیکی بر روی بستر شبکه ملی سلامت
- خدمات اطلاع رسانی الکترونیکی
- خدمات الکترونیکی بیمه سلامت

محورهای جشنواره:

- آموزشی و پژوهش
- بهداشت و درمان
- سازمان الکترونیکی
- پزشک خانواده و پرونده الکترونیکی سلامت
- خدمات ارزش افزوده الکترونیکی بر روی بستر مرکز پاسخگویی سلامت 1490
- خدمات ارزش افزوده الکترونیکی بر روی بستر شبکه ملی سلامت
- اطلاع‌رسانی الکترونیکی
- بیمه سلامت