دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار

2nd National Conference on Health, Environment and Sustainable Development

دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ تا ۱۶ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس در شهر بندرعباس برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار