همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی

همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی

National Congress Planning the Pathology of Earthquake Effects in East Azerbaijan Province in Mordad 21

پوستر همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی

همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی در تاریخ ۱۱ دی ۱۳۹۱ تا ۱۲ دی ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور مرکز تبریز - هریس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر هریس برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- سازه و زلزله
- زمین شناسی و زلزله شناسی
- مدیریت بحران (اثرات روانی - اجتماعی - فرهنگی و تبیین های دینی)مقالات پذیرش شده در همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی