پنجمین همایش رویت هلال و تقویم

پنجمین همایش رویت هلال و تقویم

پوستر پنجمین همایش رویت هلال و تقویم

پنجمین همایش رویت هلال و تقویم در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۲ توسط مرکز تقویم مؤسسة ژئوفیزیک دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

- بررسی نجومی رویت هلال
- مباحث تقویم
- ابعاد نجومی اوقات شرعی
- ابعاد اجتماعی و فرهنگی تقویم، رویت هلال و اوقات شرعی