دومین همایش کشوری عفاف و حجاب

دومین همایش کشوری عفاف و حجاب

دومین همایش کشوری عفاف و حجاب در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۸۹ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در شهر یاسوج برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش کشوری عفاف و حجاب