اولین کنگره ملی 17000 شهید ترور

اولین کنگره ملی 17000 شهید ترور

پوستر اولین کنگره ملی 17000 شهید ترور

اولین کنگره ملی 17000 شهید ترور در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۲ توسط بنیاد هابیلیان در شهر تهران برگزار گردید.


محورها و موضوعات کنگره:

- شهدای ترور، ظرفیت ها، ابعاد و زوایا
- بررسی مسایل حقوقی حوزه تروریسم
- تروریسسم نوین علیه ایران
- ایران قربانی تروریسم
- غرب و پدیده تروریسم
- شناخت ماهیت گروه های تروریستی