همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی

همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی

پوستر همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی

همایش ملی حکیم سید اسماعیل جرجانی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گرگان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

-دانش پزشکی جرجانی در پرتو آثار او
-جایگاه آثار فارسی جرجانی در تکوین دانش پزشکی به زبان فارسی
-تأثیر پذیری و تأثیرگذاری جرجانی بر پزشکی و پزشکان
-بررسی آثار جرجانی از دیدگاه های مختلف
-استادان ، شاگردان و مکتب علمی جرجانی
-سبک شناسی آثار جرجانی
-بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی و فرهنگی روزگار جرجانی
-نوآوری و ابداعات جرجانی
-آراء و نظریات نویسندگان مختلف درباره جرجانی
-سایر موضوعالت درباره جرجانی و آثار او