اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

The First National Conference on Hydrogen & Fuel Cell

اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۷ تا ۲ بهمن ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران و پژوهشکده سبز در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس
مهمترین اهداف اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی عبارتند از:
گردهمایی بزرگ پژوهشگران، صنعتگران و سیاستگذاران پیل سوختی و هیدروژن در سطح کشور
ایجاد هم‌افزایی و هم‌راستایی فعالیت‌های تحقیقاتی با اهداف سند راهبرد ملی توسعه‌ی فناوری پیل سوختی کشور
شناسائی خلأهای زنجیره ایده تا خلق ثروت در فناوری پیل سوختی
برگزاری فن‌بازار هیدروژن و پیل سوختی جهت ارائه‌ی محصولات و توانمندی‌های داخلی و خارجی
آشنایی با آخرین پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی کشور و جهان در حوزه فناوری هیدروژن و پیل سوختی
ترویج تحقیقات بنیادی و کاربردی در زمینه‌ی هیدروژن و پیل سوختی
بهره‌گیری از دانش فنی، تبادل اطلاعات و تجارب بین متخصصان ایرانی و خارجی پیل سوختی
گسترش ارتباطات دانشگاه، صنعت و دولت
قدردانی از برترین‌های پیل سوختی و هیدروژن کشور


  
محورهای تخصصی اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی عبارتند از:
طراحی و ساخت اجزاء (غشاء، الکترود، ...) پیل‌های سوختی
طراحی و ساخت مجموعه پیل‌های سوختی
طراحی و ساخت سیستم پیل‌های سوختی
مدلسازی و شبیه‌سازی اجزاء، مجموعه و سیستم پیل‌های سوختی
کاربرد پیل‌های سوختی در زمینه‌های صنعتی، تجاری، خانگی، حمل ونقل، نظامی، واحدهای قدرت جانبی و قابل ‌حمل
تحقیق و توسعه در زمینه تولید، خالص‌سازی و ذخیره‌سازی هیدروژن
توسعه و تکمیل نظام ملی نوآوری پیل سوختی در کشور
راهبردهای توسعه‌ی فناوری هیدروژن و پیل سوختی در کشور و جهان
موانع و چالش‌های پیش‌روی توسعه‌ی فناوری پیل سوختی در کشور و جهان
استراتژی مدل توسعه‌ی فناوری پیل سوختی در کشورهای جهان
جایگاه و اهمیت فناوری هیدروژن و پیل سوختی
راه‌کارهای تجاری‌سازی فناوری هیدروژن و پیل سوختی
نقش دولت، دانشگاه و صنعت در توسعه‌ی فناوری هیدروژن و پیل سوختی درکشورمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی