اولین همایش ملی هیدروژن

اولین همایش ملی هیدروژن

First National Conference on Hydrogen

پوستر اولین همایش ملی هیدروژن

اولین همایش ملی هیدروژن در تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشکده صنعتی مالک اشتر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شاهین شهر و میمه برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

تولید هیدروژن :
- اقتصاد تولید هیدروژن
- تولید هیدروژن از منابع هیدروکربنی
- تولید هیدروژن به روش الکترولیز
- تولید هیدروژن به روش فوتوشیمیایی و فوتوالکتروشیمیایی
- تولید هیدروژن به روش بیولوژیکی
- فناوری و روش‌های مورد استفاده در ایران برای تولید هیدروژن
- موانع و چالش‌های تولید صنعتی هیدروژن


ذخیره‌سازی هیدروژن :
- اقتصاد ذخیره‌سازی هیدروژن
- ذخیره سازهای هیدریدی
- هیدروژن سازی مایع
- هیدروژن فشرده شده
- جاذب‌های هیدروژن
- حمل و نقل هیدروژن
- ایمنی
- موانع و چالش‌ها در ذخیره‌سازهای هیدروژن


مصرف هیدروژن :
- اقتصاد مصرف هیدروژن
- سوخت
- پیل‌های سوختنی
- صنایع تولید مواد شیمیایی
- صنایع دفاعی
- موانع و چالش‌های پیش‌رو در مصرف هیدروژنمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی هیدروژن