همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز

همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز

پوستر همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز

همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۲ توسط شرکت کیمیا خرد پارس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر طالقان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

مفاهیم و بنیان‌های نظری مطالعه جنوب غرب آسیا    
- معنا و مفهوم جنوب غرب آسیا
- بنیان‌های نظری بر مطالعه جنوب غرب آسیا
- مناطق ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا
 

مسائل و تحولات ژئوپلیتیک منطقه جنوب غرب آسیا
- جریان‌های فکری و سیاسی در جنوب غرب آسیا
- جنبش‌ها و گفتمان‌های اسلامی در جنوب غرب آسیا
- هویت شناسی و گونه شناسی جریان‌های رادیکال در جنوب غرب آسیا
- تاثیر تحولات ژئوپلیتکی در چشم انداز مناسبات منطقه جنوب غرب آسیا
- اختلافات سرزمینی در جنوب غرب آسیا
- هیدروپلیتیک جنوب غرب آسیا
- ژئوپلیتیک اقوام و ناحیه گرایی در جنوب غرب آسیا
- مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته در جنوب غرب آسیا
 

جایگاه منطقه جنوب غرب آسیا در تعاملات جهانی (ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک)
- سیر تحول در جایگاه ژئواستراتژیک منطقه جنوب غرب آسیا
- مناسبات امنیتی منطقه با قدرت‌های فرامنطقه ای
- علائق و منافع ژئوپلیتیکی متقابل قدرت های جهانی با جنوب غرب آسیا
- ژئوپلیتیک انرژی و قدرت‌های بزرگ
 

ایران و  ژئوپلیتیک منطقه جنوب غرب آسیا
- امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مناسبات جنوب غرب آسیا
- سند چشم انداز 1404 و تحولات منطقه آسیای جنوب غربی
- تاثیر تحولات منطقه جنوب غرب آسیا بر جمهوری اسلامی ایران
- سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای جنوب غربیمقالات پذیرش شده در همایش ملی ژئوپلیتیک جنوب غرب آسیا؛مسائل تحولات و چشم انداز